Kritériá pre ocenenie najlepšej publikácie:1. Prvý autor musí byť členom SPS
2. Prvý autor nesmie mať nedoplatky na členskom
3. Prihláška do sútaže musí mať v prílohe elektronickú verziu publikácie (.pdf)
4. Prvý alebo korešpondujúci autor musí mať v publikácii uvedenú adresu slovenského pracoviska
5. Hodnotí sa kvalita časopisu (napr. IF) a originalita a kvalita článku
6. Publikácie hodnotí výbor SPS, pričom si vyhradzuje právo ceny neudeliť v prípade, že publikácie nebudú považované za dostatočne kvalitné
7. Vyhlásenie víťazných prác a ocenenie prebehne na konferencii garantovanej SPS a v prípade konania Kongresu SPS, na tomto kongrese
8. Autori ocenených prác budú mať možnosť prezentovať svoj príspevok na konferenciách garantovaných SPS
9. Autori ocenených publikácií dostanú diplom (podľa záverov a vzoru zápisnice č. 4/2015) a prípadnú finančnú odmenu v závislosti od aktuálnej finančnej situácie vo výške podľa schválenia výborom.

Zápisnica č. 02/2016, Uznesenie 8/2/2016