Slovenská pediatrická spoločnost
 VÝBOR A ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY 
  BFHI  
   
Slovenská pediatrická spoločnostPo zaregistrovaní umožňuje link
https://ersearch.cvtisr.sk
prehľadávanie všetkých databáz naraz.


Slovenská pediatrická spoločnost

Ocenenia


Najlepšie publikácie SPS za rok 2022 v jednotlivých kategóriách:


Publikácia v zahraničnom časopise:
• Bobcakova A., Barnova, M., Vysehradsky R., Petriskova J., Kocan I., Diamant Z., Jesenak M.: Activated CD8+CD38+ Cells Are Associated With Worse Clinical Outcome in Hospitalized COVID-19 Patients. Frontiers Immunol, 2022 Mar 14:13:861666. doi: 10.3389/fimmu.2022.861666. eCollection 2022. IF 7,4
• Staníková D., Krajčovičová L., Demková L., Forišek-Paulová P, Slobodníková L., Vitariušová E., Tichá L., Ukropcová B., Staník J., Ukropec J.: Food preferences and thyroid hormones in children and adolescents with obesity. Frontiers in Psychiatry, 2022, Doi: 10.3389/fpsyt. 2022. 962949, IF-JCR: 4,7. (10s.)
• Mikolajcikova S., Lasabova Z., Holubekova V, Skerenova M, Zibolenova J., Matasova K., Sr, Zibolen M., Calkovska A.: The common haplotype GATGACA in Surfaktant-Protein B Gene is protective for respiratory distress syndrome in preterm neonates. Frontiers in Pediatrics, vol.10, May 2022, p. 1-8, art.No. 851042 online IF-JCR: 2,6

Knižná publikácia:
Cena neudelená

Publikácia v časopise Čes.-Slov. pediatrie:
• Podoláková K., Lobotková D., Jančová E., Podracká Ľ., Barák L., Staník J.: Postiniciálna remisia u detí s diabetes mellitus 1. typu. Čes.-slov. Pediat., 2022, 77(2):72-77.

Kapitola v zahraničnej monografii:
• Cena neudelená


Najlepšie publikácie SPS za rok 2021 v jednotlivých kategóriách:


Publikácia v zahraničnom časopise:
• Bobcakova A. Petriskova J., Vysehradsky R., Kocan I., Kapustova L., Barnova M., Diamant Z., Jesenak M.
• Immune Profile in Patients With COVID-19: Lymphocytes Exhaustion Markers in Relationship to Clinical Outcome.
• Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 11, 2021 DOI=10.3389/fcimb.2021.646688

Knižná publikácia:
• Jeseňák M., Košturiak R., Urbančíková I.: Vademékum očkovania proti COVID-19. A-medi management, 2021, 187s.,
ISBN 978-80-89797-63-9

Publikácia v časopise Čes.-Slov. pediatrie:
• Podracká Ľ., Ilčík M.: Nová stratégia liečby X-viazanej hypofosfatemickej rachitídy.
Čes-slov Pediatr 76, 2021;(7): 359-366.
• Jeseňák M., Kapustová L., Jurková Melicharová E., Molnár L., Bobčáková A., Petrovičová O., Markocsy A., Šuška M., Barnová M., Bánovčin P.: Autoinflamačné ochorenia v klinickej praxi pediatra - kazuistická séria.
Čes-slov Pediatr 76, 2021;(4):222-229.

Kapitola v zahraničnej monografii:
• Slaný J.: Pediatrická diagnostika syndromu CAN, In: Mydlíková E. (ed.), Slaný J., Kováčová M.: Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
PORTÁL Praha 2021 ISBN 978-80-262-1834-0


Najlepšie publikácie SPS za rok 2020 v jednotlivých kategóriách:


Najlepšia publikácia v zahraničnom časopise:
• Jeseňák, M., Bánovčin, P., Diamant, Z.: COVID-19, chronic inflammatory respiratory diseases and eosinophils-Observations from reported clinical case series. In: Allergy. 75, 2020, č. 7, s. 1819-1822.

• Jeseňák, M., Brndiarová, M., Urbančíková, I., Rennerová, Z., Vojtková, J., Bobčáková, A., Ostró, R., Bánovčin, P.: Immune Parameters and COVID-19 Infection - Associations With Clinical Severity and Disease Prognosis. In: Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 10, 2020, s. 1-8, art. no. 364

• Gaál Kovalčíková, A., Pavlov, K., Lipták, R., Hladová, M., Renczés, E., Boor, P., - Podracká, Ľ., Šebeková, K., Hodosy, J., Tóthová, Ľ., Celec, P.: Dynamics of salivary markers of kidney functions in acute and chronic kidney diseases. Scientific Reports, 10, (2020), s. 1-12, Art. no. 21260.Knižná publikácia:
• Maťašová K.: Neonatológia nielen pre medikov
Vydavateľ: P+M Turany, 2020, 254s.

• Kuchta M. a kol.: Mikrobióm a zdravie človeka: jeho vývoj, zmeny a možnosti terapeutického ovplyvnenia od raného detstva.
Vydavateľ: A-medi management, s.r.o., Bratislava 2020, 272s.

Publikácia v časopise Čes.-Slov. pediatrie:
• Dická E., Pavlovičová Z., Podracká Ľ.: Nikdy nie je neskoro - herpetická encefalitída vyvolaná vírusom HSV1. Čes.-slov. Pediat., 75, 2020, č.1, s.34-39.

Kapitola v zahraničnej monografii:
Ocenenie neudelenéNajlepšie publikácie SPS za rok 2019 v jednotlivých kategóriách:


Najlepšia publikácia v zahraničnom časopise:
• Jesenak M., Schwarze J.: Lung eosinophils – A novel „virus sink“ that is defective in asthma? Allergy, 2019, 74: 1832-1834.

Kapitola v zahraničnej monografii:
Ocenenie neudelené

Knižná publikácia:
• Šagát T., Šašinka M., Kovács L., Bánovčin P., Kuchta M. a kol.: Pediatria I a II., 3. vydanie, Herba, Bratislava 2019
• Jeseňák M., Urbančíková I. a kol.: Očkovanie v špeciálnych situáciách, 2. prepracované a rozšírené vydanie, Mladá fronta, Praha 2019

Publikácia v časopise Čes.-Slov. pediatrie:
• Tichá Ľ., Regecová V., Hamade J., Šebeková K., Podracká Ľ.: Nadhmotnosť a obezita u detí vo veku 7-8 rokov. Výsledky projektu WHO na Slovensku. Čes.-slov. Pediat., 2019, 74(2):81-87.Najlepšie publikácie SPS za rok 2018 v jednotlivých kategóriách:


Najlepšia publikácia v zahraničnom časopise:
• Jurko A., Jurko T., Minarik M., Mestanik M. Mestanikova A., Micieta V., Visnovcova Z. Tonhajzerova I. Endothelial function in children with white-coat hypertension. Heart and Vessels, 2018, 33:657-663. IF: 3,43
• Durdik P., Sujanska A., Surovjakova S., Evangelisti M., Banovcin P., Pia Villa M. Sleep Architecture in Children with Common Phenotype of Obstructive Sleep Apnea. J Sleep Medicine, 2018, 14:9-14. IF: 3,396
• Staník J., Skopková M., Stanikova D., Brennerova K., Barak L., Ticha L., Hornova J., Klimeš I., Gašperíková D. Neonatal hypoglycemia, early-onset diabetes and hypopituitarism due to mutation in EIF2S3 gene causing MEHMO syndrome. Physiol. Res., 2018, 67: 331-337. IF: 1,32

Kapitola v zahraničnej monografii:
Ocenenie neudelené

Knižná publikácia:
ocenenie neudelené

Publikácia v časopise Čes.-Slov. pediatrie:
• Dallos T., Vránová M., Měmcová D., Mozolová D., Doležalová P. Idiopatické zápalové myopatie u detí v Čechách a na Slovensku. Čes.-slov. Pediat, 2018, 73: 198-208.Najlepšie publikácie SPS za rok 2017 v jednotlivých kategóriách:


Najlepšia publikácia v zahraničnom časopise:
• Staník J., Kratzsch J., Landgraf K., Scheuermann K., Spielau U., Gausche R., Gasperikova D., Kiess W., Korner A.: Concordance of bioactive vs. total immunoreactive serum leptin levels in children with severe early onset obesity. PLOS ONE, 2017, IF 2,8
• Bzdúch V., Tomčíková D., Gerinec A., Behúlová D.: Cataract and early nystagmus due to galactokinase deficiency. J. Inherited Metab. Dis. 2017 IF 4

Kapitola v zahraničnej monografii:
Ocenenie neudelené

Publikácia v časopise Čes.-Slov. pediatrie:
• Tichá Ľ., Payer J., Killinger Z., Podracká Ľ.: Liečebné stratégie na optimalizáciu kostného metabolizmu pri mentálnej anorexii. Česko-slovenská Pediatrie, 2017, 72, (4), s. 223-227.

Knižné publikácie:
ocenenie neudelené

Ocenenia budú autorom odovzdané na 13. Slovenskom pediatrickom kongrese v júni 2019 v Banskej Bystrici.Najlepšie publikácie SPS za rok 2016 v jednotlivých kategóriách:


Publikácia v zahraničnom časopise:
Havlicekova Z., Jesenak M., Banovcin P., Kuchta M.: Beta-palmitate – a natural component of human milk in supplemental milk formulas. Nutrit J., 15, 2016, s.2-8.

Kapitola v zahraničnej monografii:
Kralinsky K, Madarova L, Petrik O, Takac B, Bottkova E, Klement C, Tazky B, Tuharsky T, Gondova I.: Bordetella pertussis – still current issue. In: Suvada, Czarnecki, Mrazova eds.: Interdisciplinary Updates on Health in Europe, s.355-374. Warsaw 2016, ISBN: 978-83-7520-214-4

Čes.-slov. pediatrie: Tichá, Ľ.; Payer, J.; Killinger, Z.; Podracká, Ľ.: Porucha kostného metabolizmu pri mentálnej anorexii. Ces.-Slov. Pediatrie, 71, 2016, č.5-6, s.287-192.

Knižné publikácie:
ocenenie neudelenéNajlepšie publikácie SPS za rok 2015 v jednotlivých kategóriách:


Knižné publikácie:
Jeseňák M., Havlíčeková Z., Bánovčin P. a kol.: Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny. A-medi, Bratislava 2015, ISBN 978-80-89797-05-9, 337s.

Publikácie v zahraničnom časopise:
Jesenak M., Babusikova E., Evinova A., Banovcin P., Dobrota D.: Val66 Polymorphism in the BDNF Gene in Children with Bronchial Asthma. Pediatric Pneumology, 2015, 50:631-637. Impact factor: 2,85.

Publikácie v časopise Čes.-Slov. pediatrie:
Ocenenie nebolo udelené.
Najlepšie publikácie SPS za rok 2014 v jednotlivých kategóriách:


Knižné publikácie:
Jeseňák, M., Bánovčin, P: Vrodené poruchy imunity, A-medi, Bratislava 2014, 280s., ISBN: 978-80-970825-6-7

Čiljaková, M., Mokáň, M.: Trendy v liečbe diabetes mellitus 1. Typu. QUICK PRINT Martin, 1. vyd., 2014. 135s. ISBN: 978-80-970969-3-9

Publikácie v zahraničnom časopise:
Blusková Z, Koštálová L, Celec P, Vitáriušová E, Pribilincová Z, Maršálková M, Šemberová J, Kyselová T, Hlavatá A, Kovács L.: Evaluation of lipid and glucose metabolism and cortisol and thyroid hormone levels in obese appropriate for gestational age (AGA) born and non-obese small for gestational age (SGA) born prepubertal Slovak children. J Pediatr Endocrinol Metab. 2014 Jul;27(7-8):693-9.

Kolvek, G., Podracka, L., Rosenberger, J., Stewart, R. E., van Dijk, J. P., Reijneveld, S. A.: Kidney diseases in Roma and non-Roma children from eastern Slovakia: are Roma children more at risk? International Journal of Public Health, 59, 2014, 1023-1026.

Hegyi E, Cierna I, Vavrova L, Ilencikova D, Konecny M, Kovacs L.: Chronic pancreatitis associated with the p.G208A variant of PRSS1 gene in a European patient. JOP. 2014 Jan 10;15(1):49-52.

Paulusova E1, Matasova K, Zibolenova J, Lucanova L, Kocvarova L, Zibolen M.: Very early postnatal changes in splanchnic circulation in term infants. Pediatr Radiol. 2014 Mar; 44(3):274-8.

Publikácie v časopise Čes.-Slov. pediatrie:
Ocenenie neudelené


Slovenská pediatrická spoločnost

Nadchádzajúce podujatia

Aktualizované informácie o vzdelávacích aktivitách sú k dispozícii online na stránke:
https://sls.sk/web/
v časti "Odborné vedecké podujatia 2024"

XXXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

Dátum: 24.-26.10.2024
Miesto: Clarion Congress Hotel Olomouc, ČR

Uplynulé podujatia

European Academy of Paediatrics - EAP 2024 Update on Infectious Diseases in Paediatrics

Dátum: 12-14 april 2024
Miesto: Sheraton Hotel, Porto, Portugalsko

7. globálny kongres pre konsenzus v pediatrii a zdraví detí

Dátum: 29 February 2024 to 3 March 2024
Miesto: Beach Rotana Hotel, Abu Dhabi

XXII. Prešovský pediatrický deň

Dátum: 7. decembra 2023
Miesto: M Aréna Švábska 22a, Prešov

I. Sympozium renovaskulární a transplantační patologie

Dátum: 1. - 2. 12. 2023
Miesto: Kongresový sál IKEM Praha

53. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA s medzinárodnou účasťou GALANDOVE DNI

Dátum: 23. - 24. 11. 2023
Miesto: Aula Magna, JLF UK v Martine Malá Hora 4A, Martin

XIV. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou

Dátum: 12. - 14. 10. 2023
Miesto: Hotel DoubleTree by Hilton v Bratislave

Nárast kožných a gastroenterologických alergických prejavov v nižšom veku - pracovný seminár

Dátum: 9. november 2023, 15,30 hod
Miesto: Hotel Falkensteiner, Bratislava

XVII. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí

Dátum: 14. - 16. 09 2023
Miesto: Orea Congress Hotel, Brno, ČR

The International Scientific Conference on Probiotics, Prebiotics, Gut Microbiota and Health (IPC 2023)

Dátum: 20-22 June 2023
Miesto: Bratislava, Radisson Blu Carlton Hotel

7. Dni primárnej pediatrie

Dátum: 19.05.2023 - 21.05.2023
Miesto: Hotel Grand Jasná Demänovská Dolina

56. slovensko-české dni detskej neurológie, XXXII. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Dátum: 17. až 19. máj 2023
Miesto: Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

XVI. Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2023

Dátum: 24.- 25. marec 2023
Miesto: Žilina, hotel HolidayInn

XXXII. Getlíkov deň

Dátum: 16. 3. 2023
Miesto: UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

18. Celoslovenský seminár detských endokrinológov

Dátum: 20.01.2023 - 21.01.2023
Miesto: Hotel Turiec, Martin

Gynekológia detí a dospievajúcich s medzinárodnou účasťou

Dátum: 2. - 3. 12. 2022
Miesto: Bratislava, Hotel NH Bratislava Gate One

52. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA s medzinárodnou účasťou GALANDOVE DNI

Dátum: 24. - 25. 11. 2022
Miesto: Aula Magna, JLF UK v Martine Malá Hora 4A, Martin

3. DNI DETSKEJ INFEKTOLÓGIE

Dátum: 9. - 10. 9. 2022
Miesto: Hotel Yasmin, Košice

35. pracovné dni – Dedičné metabolické poruchy

Dátum: 9. - 10. 6. 2022
Miesto: Grandhotel Praha Tatranská Lomnica

I. Česko-Slovenské dni detskej endokrinológie Lindner

Dátum: 03. - 04. 6. 2022
Miesto: Hotel Gallery Central, Bratislava

XIII. Slovenský vakcinologický kongres

Dátum: 26. - 28. 5. 2022
Miesto: Grandhotel Praha Tatranská Lomnica

6. DNI PRIMÁRNEJ PEDIATRIE

Dátum: 13.-15.5.2022
Miesto: Hotel Grand Jasná, Demänovská Dolina

Pediatria pre prax, 62. pediatrické dni

Dátum: 28. - 29. 4. 2022
Miesto: Hotel Saffron Bratislava

Sympózium o primárnych imunodeficienciách 2022

Dátum: 27. 4. 2022
Miesto: Hotel Saffron Bratislava

Colours of sepsis - festival intenzivní medicíny

Dátum: 25. - 29. apríl 2022
Miesto: Ostrava

15. Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2022

Dátum: 1. a 2. apríla 2022
Miesto: Holiday Inn Žilina

PRACOVNÝ SEMINÁR 2022 detskej pneumológie, ftizeológie a alergo-imunológie

Dátum: 24.-25. 3. 2022
Miesto: Hotel HORIZONT RESORT, Stará Lesná

XVIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGII

Dátum: 22.-23.3.2022
Miesto: Hotel Centrum, Košice

XXXI. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Dátum: 17. - 18. 3. 2022
Miesto: Hotel Park Inn Bratislava

XXXI. Getlíkov deň

Dátum: 17. 3. 2022
Miesto: Bratislava

Kongres EAP

Dátum: 22-23 April, 2021
Miesto: Amsterdam, Holandsko

3. deň detskej infektológie s medzinárodnou účasťou Košice

Dátum: 25.09.2020
Miesto: Košice, Slovensko

XI. Slovenský vakcinologický kongres

Dátum: 06.-08.09.2020
Miesto: Tatranská Lomnica, Slovensko

Europaediatrics 2020

Dátum: 03.–05.09.2020
Miesto: Zagreb, Croatia

13. Festival kazuistík z pediatrie

Dátum: 12.-13.06.2020
Miesto: Žilina, Slovensko

5. dni primárnej pediatrie

Dátum: 05.-07.06.2020
Miesto: Jasná, Slovensko

Pediatria pre prax, 60. pediatrické dni

Dátum: 23.-24.04.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

XXXIII. Internal meeting Sekcie intenzívnej starostlivosti v pediatrii SPS Štrbské Pleso

Dátum: 17.-18.04.2020
Miesto: Tatranská Lomnica, Slovensko

Základy ultrasonografie v neonatológii

Dátum: 17.-18.04.2020
Miesto: Košice

X. sympózium o primárnych imunodeficienciách Bratislava

Dátum: 22.04.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

Pracovný seminár detskej pneumológie

Dátum: 13.-14.03.2020
Miesto: NÚDTaRCH Dolný Smokovec, Slovensko

XXX. Getlíkov deň

Dátum: 12.03.2020
Miesto: Bratislava, Slovensko

World of Microbiome: Pregnancy, Birth and Infancy

Dátum: 31.10. – 02.11.2019
Miesto: Milano, Taliansko

ICGO-2020 - The 8th International Congress of Gynaecology and Obstetrics

Dátum: November 11-13, 2020
Miesto: Dubai, UAE

29th European Childhood Obesity Group (ECOG)

Dátum: 13.-16.11.2019
Miesto: Katowice, Poľsko

XXI. Prešovský pediatrický deň

Dátum: 5.12.2019
Miesto: Prešov

EIP 2019 (Excellence in pediatrics)

Dátum: 5.-7.12.2019
Miesto: Kodaň, Dánsko

XVI. Slovensko-český kongres spánkovej medicíny a XXI. Český kongres spánkovej medicíny

Dátum: 10. až 12. 10. 2019
Miesto: Hotel Senec pri Bratislave

XIV. Kongres českých pediatrov a sestier

Dátum: 26.-28.09.2019
Miesto: Olomouc ČR

EAP Congress MasterCourse Main Topic: Nutrition from Birth to Adolescent

Dátum: 19-22.09.2019
Miesto: Porto, Portugalsko

13th European Paediatric Neurology Society (EPNS)

Dátum: 17.-21.9. 2019
Miesto: Atény Grécko

9th Europaediatrics Congress

Dátum: 13.-15 Jún 2019
Miesto: Dublin, Írsko

13. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou

Dátum: 6. - 8.6.2019
Miesto: Banská Bystrica

37th Annual Meeting ESPID

Dátum: 6.-11.5. 2019
Miesto: Ljubljana, Slovinsko

58. pediatrické dni - Pediatria pre prax

Dátum: 25. - 26. apríl 2019
Miesto: Bratislava

18. konference dětské pneumologie

Dátum: 30. 3. 2019
Miesto: Praha

XXIX. Getlíkov deň

Dátum: 14. 3. 2019
Miesto: Bratislava - Petržalka

9. kurz dětské flexibilní bronchoskopie

Dátum: 11. – 13. 3. 2019
Miesto: Praha

Precision Pediatrics: a Bridge towards the Future

Dátum: 08 - 10 Marzo 2019
Miesto: Florencia, Taliansko

10. Excellence in Pediatrics Conference

Dátum: 6-8.12.2018
Miesto: Praha

22nd World Congress on Pediatrics, Neonatology & Primary Care

Dátum: November 12-13, 2018
Miesto: Dubai, UAE

Ultrasonografia v neonatológii- ultrazvukový kurz

Dátum: 09.-10.11.2018
Miesto: Košice

Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou

Dátum: 18. – 20. októbra 2018
Miesto: Radisson Blu Carlton v Bratislave

Ultrazvukový kurz - hrudník. Euroson chest ultrasound.

Dátum: 20-22.09.2018
Miesto: Košice

13. Kongres českých dětských lékařů a sester

Dátum: 13.- 15. 9. 2018
Miesto: Praha

XXIV. Luhačovické pediatrické dny na téma Dětská nefrologie

Dátum: 9. až 11. septembra 2018
Miesto: Společenský dům, Lázně Luhačovice

Jubilejná 50. spoločná konferencia gynekológie detí a dospievajúcich

Dátum: 26.-28. apríl 2018
Miesto: Crowne Plaza Bratislava

IX. Vakcinologický konres

Dátum: 26.-28.04.2018
Miesto: Patria hotel Štrbské Pleso

Ultrazvukový kurz pre začiatočníkov, First steps in Neonatal Brain Ultrasound

Dátum: 20-23 March, 2018
Miesto: Florence, Italy

9th Excellence in Pediatrics Conference

Dátum: 7-9. December 2017
Miesto: Vienna

XIX. Prešovský pediatrický deň

Dátum: 7.12.2017
Miesto: Prešov

6. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Dátum: 9. novembra 2017
Miesto: Austria Trend Hotel Bratislava(Vysoká 25, 811 06, Bratislava)

XXIII. Luhačovické pediatrické dny

Dátum: 27.10.2017 - 29.10.2017
Miesto: Společenský dum, Lázně Luhačovice
Téma: Akútne stavy v pediatrii

Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a DFNsP s medzinárodnou účasťou

Dátum: 12. - 13. október 2017
Miesto: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

3rd International Neonatology Association Conference - INAC

Dátum: 7.-9. Júl 2017
Miesto: Lyon, Francúzsko

Global Summit and Expo on Pediatrics

Dátum: 19.06.2017-21.06.2017
Miesto: Valencia, Spain

Európsky kongres detskej gynekológie EURAPAG 2017

Dátum: 7.-10. júna 2017
Miesto: Vilnius

VIII. EUROPAEDIATRICS Congress

Dátum: 7.-10. jún 2017
Miesto: Bukurešt, Rumunsko

2. Dni primárnej pediatrie

Dátum: 12.-13. máj 2017
Miesto: Demänovská dolina

4th World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia)

Dátum: 30.03.2017 - 01.04.2017
Miesto: Amsterdam, Netherlands

49. konferencia gynekológie detí a dospievajúcich

Dátum: 30. 3. – 1. 4. 2017
Miesto: Hradec Králové

Festival kazuistík z pediatrie

Dátum: 24. - 25.03.2017
Miesto: Žilina