Prihláška | SLS | IPA | EPA | Česko-slovenská pediatrie | Kontakt

Slovenská pediatrická spoločnosť

Výbor Členovia Pracovné skupiny Podujatia Ocenenia Bulletin Zápisnice Odporúčania Podporujeme




8th Excellence in Pediatrics Conference
Dátum konania: 8.12.2016 - 10.12.2016
Miesto konania: Londýn
Kliknite pre bližšie informácie o podujatí



Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou
Dátum konania: 6.10.2016 - 8.10.2016
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Košice
Kliknite pre bližšie informácie o podujatí



XXII. Luhačovické pediatrické dny
Datum konání: 27. až 29. 10. 2016
Místo konání: Společenský dům, Lázně Luhačovice
Téma: ORL problematika v pediatrii
Kontakt: prim. MUDr. Jana Rydlová (rydlova@lazneluhacovice.cz).
Odborní garanti: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Program podujatia



XII. Celostátní kongres dětských lékařů a sester
15. až 17.09.2016
Hradec Králové
www.pediatrie2016.cz



28th International Pediatric Association Congres
August 17-22, 2016
Vencouver, Canada
www.ipa2016.com



The 2nd International Neonatology Association Conference (INAC 2016)
July 15-17, 2016
Vienna, Austria
www.worldneonatology.com



The 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
25–28 May, 2016
Athens, Greece
www.espghancongress.org



Setkání absolventů Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze po 40 letech
13. května 2016

Pozvánka - setkaní absolventů 2016




VI. Sympózium o primárnych imunodeficienciách
27. 4. 2016
Austria Trend Hotel, Bratislava

Hlavné témy:
Genetická diagnostika primárnych imunodeficiencií
DiGeorge syndróm
Hypogamaglobulinémie
Poruchy komplementu
Kazuistiky

Deň pred podujatím 26. 4. 2016 o 17:00 hod. sa uskutoční workshop pre lekárov a sestry: Domáca substitučná liečba imunoglobulínmi.
Miesto: Konferenčná miestnosť Vienna, Crown Plaza Hotel Bratislava
Celkový počet účastníkov je limitovaný na 20.



The 3rd World Congress on Controversies in Paediatrics (CoPedia)
March 31-April 3, 2016
Barcelona, Spain
congressmed.com/copedia/



48. konference dětské gynekologie
14. – 16. dubna 2016
My hotel Lednice, Česká republika
detskagynekologie2016.amca.cz



XXVI. BRATISLAVSKÉ POSTGRADUÁLNE DNI DETSKEJ NEUROLÓGIE
18. – 19. marec 2016
Austria Trend Hotel, Bratislava

Hlavné témy:
Ochorenia chrbtice a miechy
Epilepsia
Kazuistiky



5th Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health (CIP 2016)
March 3-6, 2016
Xi’an, China
2016.cipediatrics.org



Organizácia odborných vedeckých podujatí organizovaných Slovenskou lekárskou spoločnosťou a poskytovanie odbornej garancie

Krajskí odborníci pre pediatriu




SLS-SPS © 2016